Алтернативни методи за денталната медицина в условията на COVID-19 пандемия.

Защо Brix3000?!

Появата на COVID-19 и разпространение му сред хората доведе до световна пандемия. Засегнати са всички страни, заразени над един милион души към 03.4.202г., не са малко смъртните случаи. В тази тежка обстановка на “коронавируса” темата за биосигурността се превърна в приоритет.

Денталните практики са силно затруднени в своята работа, поради високата прилепчивост на вируса и устойчивостта му във външна среда. Според публикувана научна статия от Li Meng, Fu Hua и Zou Bian на 12.3.2020 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine, J Dent Res https://doi.org/10.1177/0022034520914246) е важно: подготовката на денталните кабинети в настоящата епидемиологична обстановка изисква допълнителни, специални защитни облекла и средства; не е желателно употребата на турбинен наконечник, тъй като високите му обороти създават значителен аерозол в работното помещение оттам и възможност за зараза. Плановите пациенти ще отложим(докога?), но спешните? Как да работим с тях? Как да помогнем? Днес е утвърдена алтернатива за отстраняване на кариозната маса с ротиращи борчета. Това е биомеханичното (химико-механичното) отстраняване на засегнатата от кариес дентинна тъкан. При този метод се съчетава действието на натуралния ензим папаин с ръчното отстраняване на кариозната маса с Brix3000. Това е и препоръчителната методика в настоящата ситуация от горепосочените автори- Li Meng, Fu Hua и Zou Bian. Brix3000 действа за 2-3 минути размеквайки инфектираната кариозна тъкан, което позволява лесното, безопасно и ефективното й отстраняване. Препаратът има селективно действие, без да уврежда здравата тъкан и не изисква употребата на анестезия за лечение на зъбния кариес, но при пулпитолечение, в случаи на свръхчуствителни пациенти, е необходима такава.

Чрез използването на Brix3000 се избягва кръстосано замърсяване-заразяване по време на процедура пациент-зъболекар, което е особено важно в настоящата епидемиологична обстановка.

BRIX 3000 е безвреден и 100 % нетоксичен гел, което означава, че не причинява реакция при здрави тъкани (език, венци, здрав дентин, кожа, очи или при поглъщане ). Притежава селективно действие, тоест действа само в ивфектираната дентинна тъкан, но губи деструктуриращия ефект и при контакт със здрави тъкани.

BRIX 3000 предлага ексклузивна технология с уникални ползи за света. Минимално инвазивен, с ограничена употреба на анестезия. Бърз, безопасен, ефективен и безболезнен метод за пациентите.

Алтернативни методи за денталната медицина в условията на COVID-19 пандемия.

Защо Brix3000?!

Появата на COVID-19 и разпространение му сред хората доведе до световна пандемия. Засегнати са всички страни, заразени над един милион души към 03.4.202г., не са малко смъртните случаи. В тази тежка обстановка на “коронавируса” темата за биосигурността се превърна в приоритет.

Денталните практики са силно затруднени в своята работа, поради високата прилепчивост на вируса и устойчивостта му във външна среда. Според публикувана научна статия от Li Meng, Fu Hua и Zou Bian на 12.3.2020 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine, J Dent Res https://doi.org/10.1177/0022034520914246) е важно: подготовката на денталните кабинети в настоящата епидемиологична обстановка изисква допълнителни, специални защитни облекла и средства; не е желателно употребата на турбинен наконечник, тъй като високите му обороти създават значителен аерозол в работното помещение оттам и възможност за зараза. Плановите пациенти ще отложим(докога?), но спешните? Как да работим с тях? Как да помогнем? Днес е утвърдена алтернатива за отстраняване на кариозната маса с ротиращи борчета. Това е биомеханичното (химико-механичното) отстраняване на засегнатата от кариес дентинна тъкан. При този метод се съчетава действието на натуралния ензим папаин с ръчното отстраняване на кариозната маса с Brix3000. Това е и препоръчителната методика в настоящата ситуация от горепосочените автори- Li Meng, Fu Hua и Zou Bian. Brix3000 действа за 2-3 минути размеквайки инфектираната кариозна тъкан, което позволява лесното, безопасно и ефективното й отстраняване. Препаратът има селективно действие, без да уврежда здравата тъкан и не изисква употребата на анестезия за лечение на зъбния кариес, но при пулпитолечение, в случаи на свръхчуствителни пациенти, е необходима такава.

Чрез използването на Brix3000 се избягва кръстосано замърсяване-заразяване по време на процедура пациент-зъболекар, което е особено важно в настоящата епидемиологична обстановка.

BRIX 3000 е безвреден и 100 % нетоксичен гел, което означава, че не причинява реакция при здрави тъкани (език, венци, здрав дентин, кожа, очи или при поглъщане ). Притежава селективно действие, тоест действа само в ивфектираната дентинна тъкан, но губи деструктуриращия ефект и при контакт със здрави тъкани.

BRIX 3000 предлага ексклузивна технология с уникални ползи за света. Минимално инвазивен, с ограничена употреба на анестезия. Бърз, безопасен, ефективен и безболезнен метод за пациентите.

BRIX3000 Е КОМБИНАЦИЯ ОТ НАЙ-ДОБРОТО OT ПРИРОДАТА И НАУКАТА, СЪЗДАДЕНО В АРЖЕНТИНА ЗА ВСЕКИГО НАВСЯКЪДЕ.

Brix3000 гел за отстраняване на кариеси

BRIX3000 Е КОМБИНАЦИЯ ОТ НАЙ-ДОБРОТО OT ПРИРОДАТА И НАУКАТА, СЪЗДАДЕНО В АРЖЕНТИНА ЗА ВСЕКИГО НАВСЯКЪДЕ.

BRIX 3000 THE DENTAL R/EVOLUTION

Базиран на висококонцентриран папаин, изцяло натуралният ензим от папая, BRIX бързо се справя с кариеса. Без болка. Без причина за притеснение.

С напълно доказаната си липса на странични ефекти, BRIX е идеален за деца и бременни жени поради натуралното си ензимно съдържание и водна основа.

Приложението на BRIX при борбата с кариеса води до максимално съхраняване на здравите зъби и възможно най-голямо удобство за пациентите и стоматолозите.

Базиран на висококонцентриран папаин, изцяло натуралният ензим от папая, BRIX бързо се справя с кариеса. Без болка. Без причина за притеснение.

С напълно доказаната си липса на странични ефекти, BRIX е идеален за деца и бременни жени поради натуралното си ензимно съдържание и водна основа.

Приложението на BRIX при борбата с кариеса води до максимално съхраняване на здравите зъби и възможно най-голямо удобство за пациентите и стоматолозите.