Описание

Основни характеристики

Удовлетворението на клиентите е основен приоритет в политиката за качество на Beyes. Куплунгите EZ-Swivel са разработени, произведени и подложени на последваща инспекция в съответствие със законовите разпоредби, нормите за качество и индустриалните стандарти.