Описание

Основни характеристики
Обратните наконечници от серията Maxso на Beyes са адаптирали в себе си най-новите технологии за увеличаване на производителността и издръжливостта, за да предоставят най-висока стойност за крайните потребители. Възможно най-добрият достъп до работното поле и максималната видимост са най-важните критерии при проектирането на корпуса на инструмента.
• Титаний
• Клетъчно стъкло
• Система против нагряване
• Система за почистване на главата
• Четворна струя